0902552766

Ưu điểm vượt trội của lọc nước qua màng siêu lọc UF ?

Công nghệ UF là sạch sẽ và đơn giản, nó không thay đổi các tính chất hóa học của nước, nó không thêm mùi hoặc màu sắc vào nước,

Ngày đăng: 07-09-2017

905 lượt xem

Ưu điểm vượt trội của lọc nước qua màng siêu lọc UF ?

Công nghệ UF là làm sạch nước và đơn giản mà không làm thay đổi và không thêm các chất hóa học của nước.

Công nghệ UF là sạch sẽ và đơn giản, nó không thay đổi các tính chất hóa học của nước, nó không thêm mùi hoặc màu sắc vào nước, được sử dụng để làm sạch nước ở một số khu vực có chứa tạp chất có kích thước phân tử lớn. 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

băng keo 3M chính hãng đông châu