0902552766

Xốp lọc bụi khí đầu vào chịu nhiệt độ tối đa bao nhiêu độ ?

Xốp lọc bụi khí đầu vào có sẵn trong các tấm của 2m x 1m hoặc làm tấm cắt theo kích thước yêu cầu.

Ngày đăng: 22-11-2017

924 lượt xem

Xốp lọc bụi khí đầu vào chịu nhiệt độ tối đa bao nhiêu độ ?

Xốp lọc bụi khí đầu vào có sẵn trong các tấm của 2m x 1m hoặc làm tấm cắt theo kích thước yêu cầu. 

Xốp lọc bụi khí đầu vào chống cháy

Xốp lọc bụi khí đầu vào chịu nhiệt độ -20 oC / + 70 oC.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

băng keo 3M chính hãng đông châu