0902552766

Bình lọc sơn công nghiệp

Bình lọc sơn công nghiệp

Bình lọc sơn công nghiệp

- Bình lọc sơn đa túi là hệ thống lọc mới, sử dụng đầu vào bên cạnh hoặc phía trên đầu, lọc qua vật liệu lọc chất lỏng nhờ  áp lực đường ống đẩy hoặc kéo vào bình lọc Các bộ lọc bên trong mạng được hỗ trợ bởi một túi kim loại, chất lỏng từ các dòng chảy đầu vào thành, các tạp chất chảy vào túi lọc đã bị chặn trong túi, các túi có thể tiếp tục sử dụng khi được thay thế.

- Hệ thống túi lọc chủ yếu dựa trên lọc chiều sâu và bề mặt lọc, lọc hấp phụ, đặc điểm chính xác, hiệu quả và ổn định. 

- Bình lọc sơn đa túi lọc chất lỏng cho lưu lượng cao. 

- Bình lọc sơn đa túi từ 2-24 túi, kỹ thuật hoàn chỉnh, đường kính đầu vào và đầu ra 3-18, "dòng chảy lớn nhất: 90-1080 m3/ giờ có thể cung cấp thiết kế mở nhanh chóng, thay thế túi là rất thuận tiện cũng áp dụng đối với việc sử dụng lâu hơn, chỉ cần thay thế các túi kịp thời.

 

Lọc chính xác: 0.1,0.22.0.3,0.5,1,5,10,15,25,50,100,200,300,400,500,600μm 

 * Bình lọc sơn đa túi tốc độ dòng chảy tối đa là giá trị tham khảo khi nước đã xử lý, giá trị thực tế của độ nhớt của chất lỏng do sự thay đổi trong nội dung tạp chất và áp suất khác nhau.

 

Thông tin bình lọc túi khác

Túi lọc sử dụng trong bình lọc túi

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp