0902552766

Bình lọc bỏ mùi Clo nước uống tại nhà 3M FF100

Bình lọc bỏ mùi Clo nước uống tại nhà 3M FF100 yêu cầu không gian tối thiểu theo yêu cầu bồn rửa mặt. Không cần khoan lỗ trong bồn rửa cho một vòi nước riêng biệt mà có thể ảnh hưởng đến trang trí nhà bếp.

Bình lọc bỏ mùi Clo nước uống tại nhà 3M FF100

Bình lọc bỏ mùi Clo nước uống tại nhà 3M FF100

Tính năng, đặc điểm:

Bình lọc bỏ mùi Clo nước uống tại nhà 3M FF100 được chứng nhận bởi Hiệp hội Chất lượng Nước WQA S-803 cho các thuộc tính bền vững của sản phẩm.

Bình lọc bỏ mùi Clo nước uống tại nhà 3M FF100 giảm đáng kể lượng chất cặn, clo và mùi trứng nang và chì trong nước.

Để giảm hạt 0,2 Micron.

Tốc độ lưu lượng thử nghiệm là 2,5 galông / phút.

Bình lọc bỏ mùi Clo nước uống tại nhà 3M FF100 yêu cầu không gian tối thiểu theo yêu cầu bồn rửa mặt. Không cần khoan lỗ trong bồn rửa cho một vòi nước riêng biệt mà có thể ảnh hưởng đến trang trí nhà bếp.

Nhiệt độ tối đa 100F / 37.8 oC

Áp suất tối đa 125 psi / 862 kPa.

Tốc độ dòng chảy (GPM): 2,5

Dung tích (Lít): 22.700

Yêu cầu giảm: dung dịch clo, mùi

Đánh giá: 0,2 Micron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp