0902552766

Cột khử sắt

Cột khử sắt chất liệu Coposite của Pentair

Cột khử sắt

Cột khử sắt chứa vật liệu có tính oxi hóa cao khử sắt tan thành sắt không tan (sắt 2+ thành sắt 3+)

Cột khử sắt composite của Pentair được dùng rộng rãi, chứa Cát Mangan hoặc Hạt Birm loại bỏ phèn, khử phèn trong nước

 

 >>> BẢNG GIÁ BÌNH COMPOSITE PNETAIR <<<

 

 

Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp