0902552766

Màng RO CSM

Màng RO CSM của Hàn Quốc với chất lượng và giá cả vừa phải, dùng lọc nước sạch cho gia đình hoặc trong nhà máy sản xuất

Màng RO CSM

Màng RO CSM

RO gia đình

Màng RO 4040, màng RO 8040 dùng trong công nghiệp

 

 

Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp