0902552766

Màng lọc nước sản xuất thực phẩm DOW FILMTEC TW30-4040

Màng lọc nước sản xuất thực phẩm DOW FILMTEC TW30-4040 là tiêu chuẩn công nghiệp cho hoạt động và sản xuất chất lượng nước cao nhất.

Màng lọc nước sản xuất thực phẩm DOW FILMTEC TW30-4040

Màng lọc nước sản xuất thực phẩm DOW FILMTEC TW30-4040 là một tiêu chuẩn công nghiệp cho hoạt động đáng tin cậy và sản xuất nước chất lượng cao. 

Có độ dày 34 mil để giảm tác động của bùn đất và có thể được làm sạch trong một khoảng pH rộng (pH 1-13) để làm sạch hiệu quả nhất.

Ưu điểm

Màng lọc nước sản xuất thực phẩm DOW FILMTEC TW30-4040 kết quả cao năng suất cao;

Loại bỏ chất lượng cao cung cấp chất lượng nước tốt;

Màng lọc nước sản xuất thực phẩm DOW FILMTEC TW30-4040 hiệu suất và chất lượng của Filmtec

Tính năng, đặc điểm

Màng lọc nước sản xuất thực phẩm DOW FILMTEC TW30-4040 là tiêu chuẩn công nghiệp cho hoạt động và sản xuất chất lượng nước cao nhất.

Các thành phần bọc được xây dựng với các màng chất lượng cao và các vật liệu xây dựng như những yếu tố công nghiệp, ngoại trừ những tác động ngoại vi, và tiết kiệm hơn cho các hệ thống thương mại với một hoặc hai thành phần.

Giới hạn hoạt động

Màng Polyamide

Nhiệt độ hoạt động tối đa 113ºF (45ºC)

Áp lực vận hành tối đa 600 psig (41 bar)

Tốc độ dòng chảy tối đa 14 gpm (3,2 m 3 / hr)

Áp suất tối đa giảm 13 psig (0,9 bar)

Phạm vi đo pH, Hoạt động liên tục 2 - 11

Phạm vi đo pH, Vệ sinh ngắn hạn (30 phút) 1 - 13

Chỉ số SDI (SDI) 5

Chlorine tự do <0.1 ppm

Ứng dụng
 

Màng lọc nước sản xuất DOW FILMTEC TW30-4040 hệ thống xử lý nước thương mại
Dịch vụ ăn uống 
Y tế và các cơ sở nghiên cứu 
Màng lọc nước sản xuất DOW FILMTEC TW30-4040 ngành công nghiệp khách sạn

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp