0902552766

Màng UF lọc nước tuần hoàn 4040

Màng UF lọc nước tuần hoàn 4040 xử lý siêu lọc có khả năng chạy ở áp suất nước thấp và không đòi hỏi bể chứa nước riêng biệt, không làm thay đổi pH của nước bạn, và không đòi hỏi điện.

Màng UF lọc nước tuần hoàn 4040

Màng UF lọc nước tuần hoàn 4040 là một quá trình lọc màng sử dụng áp suất nước tiêu chuẩn để đẩy nước qua màng bán thấm. 

Các hạt bị treo và các vật liệu có trọng lượng phân tử cao không thể đi qua màng lọc siêu lọcUF 0,02 micron , chỉ cho phép nước sạch và khoáng chất hòa tan đi qua.

Màng U F lọc nước tuần hoàn 4040 loại bỏ độ đục, nang trứng và các hạt khác xuống đến 0,025 micron.

Cấu trúc màng đa lỗ kết hợp lỗ mạch đơn vào một cấu trúc chống lại để tối đa hóa tính toàn vẹn của màng hầu như loại bỏ được khả năng bị vỡ sợi.

Màng UF lọc nước tuần hoàn 4040 vẫn giữ lại hàm lượng khoáng chất tự nhiên của nước.

Diện tích bề mặt cao và dễ dàng lắp đặt.

Giảm áp suất thấp / lưu lượng cao

Màng UF lọc nước tuần hoàn 4040 xử lý siêu lọc có khả năng chạy ở áp suất nước thấp và không đòi hỏi bể chứa nước riêng biệt, không làm thay đổi pH của nước bạn, và không đòi hỏi điện. 

Màng UF ổn định ở mức độ pH rộng

Thông số kỹ thuật

Màng UF lọc nước tuần hoàn 4040 lưu lượng tối đa 10 gpm

Tốc độ lọc:

Giảm 98% hạt 0,025 micron

Giảm 99,99% các hạt 0,065 micron

Áp suất tối đa: 120 psi (đề nghị 60 psi)

Hoạt Động: 51 sq.ft.

Trọng lượng phân tử cắt: 100-150 kD

Thông số kỹ thuật tham khảo

Lọc ứng dụng: cặn, độ đục, chất lắn lơ lửng…

Micron Rating (tuyệt đối): 0,065 μm

Micron tối đa tren lý thuyết: 0,025 μm

Tốc độ dòng chảy tối đa10 gpm

Tốc độ dòng chảy: 6,23 gpm đến 10 gpm gpm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp