0902552766

Bột than hoạt tính cho tẩy trắng

Bột than hoạt tính cho tẩy trắng giảm phát thải của AOX (ví dụ như xử lý nước làm mát trong các ngành công nghiệp hóa chất).

Bột than hoạt tính cho tẩy trắng

- Bột than hoạt tính cho tẩy trắng mục đích là để hấp thụ các chất độc hại hoặc vật chất khó phân hủy từ ​​nước thải, để cho phép quá trình phân hủy sinh học diễn ra mà không bị cản trở, trong việc thay đổi thành phần nước. 

- Nguyên tắc này dựa trên hấp thụ các thành phần sử dụng than hoạt tính.

Ưu và nhược điểm

Bột than hoạt tính cho tẩy trắng khó khăn để kiểm soát quá trình để thêm than hoạt tính dạng bột với một hệ thống sinh học. Thời gian lưu của các than hoạt gia tăng được xác định bởi độ tuổi của bùn trong hệ thống. 

- Cần phải chú ý để tránh vấn đề bụi (mù hóa carbon bột vào không khí xung quanh). 

- Sự hiện diện của bột than hoạt tính cũng cải thiện bùn lắng. bùn thải được tăng lên tương ứng với sự bổ sung của PAC. Sự có mặt của than hoạt tính có thể có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý cho bùn dư.

Ứng dụng

- Phân phối dệt ; để làm sạch nước thải chung hoặc cho các mục đích tẩy trắng nước thải thải ra trong quá trình sơn.

- Các ngành công nghiệp dược phẩm , để làm sạch nước thải cuối đường ống, có chứa những kim loại, các hydrocacbon clo và các loại vật chất khác.

- Bột than hoạt tính cho tẩy trắng giảm phát thải của AOX (ví dụ như xử lý nước làm mát trong các ngành công nghiệp hóa chất).

Hiệu quả

Bột than hoạt tính cho tẩy trắng liều lượng chủ yếu được sử dụng để loại bỏ:

- Các hợp chất hữu cơ khó phân hủy (thuốc trừ sâu và chất diệt sinh vật);

- Hợp chất hữu cơ (ví dụ như AOX, BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene và xylen), MAH, metyl tert-butyl ether và PAHs.

 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934062768    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

banner sản phẩm lọc nước đông châu

 

Liên hệ: 02862702191  - 02862979478

Email: lienhe@dongchau.net

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload