0902552766

Nhựa DOWEX Marathon A khử khoáng xử lý nước thải

Nhựa DOWEX Marathon A khử khoáng xử lý nước thải là một nhựa anion cũng chứng tỏ sự ổn định tuyệt vời được sử dụng trong nhiều quá trình tách, lọc, khử nhiễm, làm mềm nước và lọc nước.

Nhựa DOWEX Marathon A khử khoáng xử lý nước thải

Nhựa DOWEX Marathon A khử khoáng xử lý nước thải là nhựa anion có một hình dạng hạt thống nhất và được thiết kế cho hệ thống khử khoáng.

Nhựa DOWEX Marathon A khử khoáng xử lý nước thải  có thể thực hiện một cuộc trao đổi nhanh chóng trong hoạt động và có thể tái tạo nhanh hơn và thực hiện xả kỹ lưỡng hơn.

DOWEX Marathon A có thể được sử dụng cho tất cả các loại nước đặc biệt khuyến khích cho nước với tỷ lệ hàm lượng silica và carbon dioxide cao. 

Nhựa DOWEX Marathon A khử khoáng xử lý nước thải là một nhựa anion cũng chứng tỏ sự ổn định tuyệt vời được sử dụng trong nhiều quá trình tách, lọc, khử nhiễm, làm mềm nước và lọc nước.

Nhựa DOWEX Marathon A khử khoáng xử lý nước thải  có thể được sử dụng ở nhiệt độ hoạt động lên đến 100 ° C trong khoảng pH 0-14 và đóng gói trong bao bì với 25 lít cho mỗi túi.

Điển hình tính chất vật lý và hóa học 

Tổng trao đổi công suất (eq / L) tối thiểu: 1.3 

Công suất (%): 50-60 

Hệ số đồng nhất: 1.1 Max 

Tổng số các hạt uncracked (%): 95-100 

Kích thước hạt (um): 575 ± 50 

Mật độ hạt (g / ml): 01:08 

Điều kiện vận hành: 

Nhiệt độ hoạt động tối đa: 100 ° C 

Phạm vi pH: 0-14 

Độ sâu lớp nhựa tối thiểu, min:. 800 mm 
 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp