0902552766

Lõi lọc giấy xếp Clean & Green 20 inch sử dụng mục đích gì ?

Lõi lọc giấy xếp Clean & Green 20 inch kết hợp của lọc bề mặt và chiều sâu cung cấp một tuổi thọ dài

Ngày đăng: 08-08-2017

560 lượt xem

Lõi lọc giấy xếp Clean & Green 20 inch được sản xuất theo tiêu chuẩn chính xác và được sử dụng trong các môi trường công nghiệp đòi hỏi cao nhất. . 

Màng lọc có cấu trúc lỗ cố định với chất lượng cao . 

Lõi lọc giấy xếp Clean & Green 20 inch kết hợp của lọc bề mặt và chiều sâu cung cấp một tuổi thọ dài 

Áp suất giảm thấp 

Lõi lọc giấy xếp Clean & Green 20 inch diện tích lọc lớn và lọc sâu cung cấp một tuổi thọ dài. 

Chi phí thấp do diện tích bộ lọc lớn và giảm chi phí lao động để thay đổi .

+ Chất liệu: PP

+ Trung tâm Core: PP 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

băng keo 3M chính hãng đông châu