0902552766

Sản phẩm nước sạch và lọc chất lỏng

Than hoạt tính , hạt trao đổi Ion, cát sỏi, túi lọc, vải lọc, giấy lọc và các bình lọc dùng lõi và dùng túi

Công ty Môi trường đông Châu nhập khẩu và cung cấp vật liệu lọc nước như Than hoạt tính Norit, Than Calgon, Than Jacobi, hạt nhựa Purolite, hạt nhựa GS. LH 08 3910 0189