0902552766

Strainer, Lọc chữ Y và Lọc chữ T

Strainer tự động hoặc Ystrainer, Tstrainer chất liệu inox, nhựa trong, nhựa đục PVC dùng gắn trên đường ống lọc thô bảo vệ cánh quạt máy bơm, lọc sơ bộ

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và cung cấp Lọc chữ Y, Lọc chữ T hay Ystrainer, Tstrainer và Auto Strainer trên toàn quốc. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189