0902552766

Bình lọc inox

Bình lọc 1 túi và bình lọc nhiều túi. Bình lọc túi inox và Bình lọc túi nhựa PP dùng lọc nước biển, lọc nước mắm, lọc acid, lọc dung dịch kiềm

Bình lọc túi của Universal Singapore, Bình lọc túi FSI Mỹ, Bình lọc túi 3M của Mỹ chất lượng cao. Công ty Môi trường Đông CHâu nhập khẩu và phân phối. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189