0902552766

Bộ lọc nước uống cho tường học của Mỹ 3M FF100

Bộ lọc nước uống cho tường học của Mỹ 3M FF100 có dung lượng cao 9,5 lít/phút này có các đầu nối NPT 3/8 ”để lắp đặt dễ dàng trong nhà, thuyền hảy và lọc được tổng 22.700 lít.

Bộ lọc nước uống cho tường học của Mỹ 3M FF100

 

Bộ lọc nước uống cho tường học của Mỹ 3M FF100 cung cấp nước uống sạch bằng cách lọc ra mùi clo, chì, nang, trầm tích và các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) dùng để sản xuất nhựa và thuốc trừ sâu. 

Hộp lọc dùng một lần có hiệu quả lọc 0,2 Micron Rating để giảm hạt có hiệu suất cao.

Bộ lọc nước uống cho tường học của Mỹ 3M FF100 có dung lượng cao 9,5 lít/phút này có các đầu nối NPT 3/8 ”để lắp đặt dễ dàng trong nhà, thuyền hảy và lọc được tổng 22.700 lít. 

Hệ thống nhẹ bao gồm khung đầu với khung gắn liền, 2 ốc vít, và 1 hộp lọc dùng một lần 3MFF101. 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp