0902552766

Lọc nước sạch

Màng ro và Bình lọc nước gia đình. Bình lọc Pentair và màng RO công nghiệp

Màng RO của Dow, Màng RO CSM, màng RO GE và màng RO công nghiệp. Bình lọc Pentair các size dùng lọc nước sạch dân dụng và công nghiệp. Ly lọc 10 inch và Ly lọc 20 inch loại nhựa trong và PVC xanh. LH 08 3910 0189