0902552766

Màng RO gia đình

Màng RO gia đình dùng lọc nước uống trong gia đình có tác dụng lọc cặn, lọc sạch vi khuẩn gây bệnh

Màng RO gia đình

Màng RO gia đình công suất nhỏ

Màng RO Gia đình công suất nhỏ TW30 1812 50

Chiều dài: 10 inch

Công suất lọc: khoảng 10 lít/ giờ

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO TW30 1812 50, lọc gia đình

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO gia đình Dow Filmtec

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp