0902552766

Màng RO nhỏ

Màng RO nhỏ với lưu lượng phù hợp dùng trong gia đình dùng lọc nước uống trực tiếp không cân qua đun nấu

Màng RO nhỏ

Màng RO nhỏ của Dow được sử dụng rộng rãi trong dân dụng

 

 

Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp