0902552766

Hạt polyme cation (CPAM)

Hạt polyme cation (CPAM) có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của xử lý nước thải, máy ép bùn, làm giàu, rửa than, giấy và các khu vực khác.

Hạt polyme cation (CPAM)

Hạt polyme cation (CPAM) là một hợp chất polymer tuyến tính, bởi vì nó có nhiều nhóm, với nhiều chất hấp phụ để hình thành liên kết hydro. Chủ yếu là keo tụ điện tích âm, với độ đục, tẩy trắng, hấp phụ, độ bám dính và các chức năng khác, nó phù hợp cho nhuộm, giấy, thực phẩm, xây dựng, luyện kim, chế biến khoáng sản, than đá, dầu mỏ, công nghiệp chế biến thủy sản và keo hữu cơ lên men khác xử lý nước thải cao hơn, đặc biệt là trong xử lý nước của nước thải đô thị, bùn, thành phố, bùn và bùn công nghiệp khác.

Hạt polyme cation (CPAM) theo các hình thức khác nhau của các hạt rắn có thể được chia thành hai loại vật liệu dạng nhũ tương, được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường hiện nay là một hạt rắn.

Có tác dụng sau: 

1, Để thanh lọc; 

2, Việc giải quyết cặn khó xử lý; 

3, Thúc đẩy lọc; 

4, Hiệu ứng dày và các hiệu ứng khác. 

Hạt polyme cation (CPAM) có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của xử lý nước thải, máy ép bùn, làm giàu, rửa than, giấy và các khu vực khác. 

Hiệu suất sản phẩm 

1, Có khả năng duy nhất để tẩy trắng, chủ yếu được sử dụng trong thuốc nhuộm, xử lý nước thải. 

2, Hạt polyme cation (CPAM) cũng có thể được sử dụng trong ngành dệt, in nhuộm, mực in và xử lý nước thải công nghiệp khác. 

3, Các sản phẩm nước thải lên đến 95%, tỷ lệ COD giữa 40-70%.

Sử dụng 

1) Hạt polyme cation (CPAM) cho khử nước bùn có thể chọn mô hình thích hợp của sản phẩm theo bản chất của bùn, có thể có hiệu quả xử lý trước khi vào máy ép bùn, mất nước, sản xuất keo tụ lớn, vải không dính khi lọc áp lực, bánh dày, hiệu quả cao, độ ẩm bánh dưới 80%. 

2) Cho nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải hữu cơ, do đó nước thải nước thải lơ lửng với một điện tích âm cho keo tụ và lắng đọng trầm tích, làm rõ là rất có hiệu quả. Chẳng hạn như việc sản xuất nước thải hạt rượu, nước thải, nước thải nhà máy xử lý nước thải đô thị, nước thải, nước thải nhà máy sản xuất bột ngọt, nước thải đường, hàm lượng nước thải hữu cơ từ thức ăn chăn nuôi, dệt in ấn và nước thải nhuộm. 

3) Sử dụng cho xử lý nước nước sông, có hiệu lực ít hơn, chi phí thấp, đặc biệt và kết tủa vô cơ phức tạp sử dụng hiệu ứng tốt hơn. 

4) Hạt polyme cation (CPAM) chất hỗ trợ làm giấy và các phụ gia khác. Nâng cao tỷ lệ duy trì, sức mạnh của các chất độn giấy, bột màu và các loại tương tự. 

5) Hạt polyme cation (CPAM) cho lĩnh vực dầu, mỏ dầu chất axit hóa dày lên. 

6) Hiệu suất ổn định huyết thanh, vải sạch.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp