0902552766

Lõi than hoạt tính của Mỹ và Đài Loan

Lõi than hoạt tính Maxtec và Lõi than CTO

Lõi than hoạt tính dạng khối CTO Đài Loan và Lõi than Maxtec, Lõi than viên UDF được sử dụng rộng rãi trong lọc nước sạch, lọc nước tinh khiết để lọc khử mùi, hấp thụ ion kim loại nặng