0902552766

Hạt nhựa trao đổi ion Dow thanh lọc, khử nhiễm, làm mềm nước ô nhiễm

Hạt nhựa trao đổi ion Dow thanh lọc, khử nhiễm, làm mềm nước ô nhiễm được sử dụng rộng rãi trong các quá trình tách khác nhau, thanh lọc và khử nhiễm, ví dụ phổ biến nhất là làm mềm nước và lọc nước.

Hạt nhựa trao đổi ion Dow thanh lọc, khử nhiễm, làm mềm nước ô nhiễm

Hạt nhựa trao đổi ion Dow thanh lọc, khử nhiễm, làm mềm nước ô nhiễm là một hợp chất hữu cơ tổng hợp dưới dạng các hạt vàng-trắng nhỏ chứa các ion dương hoặc âm. 

Dựa vào loại ion được trao đổi, nhựa có thể được chia thành hai, cụ thể là  nhựa trao đổi Cation  nhựa trao đổi Anion

Nhựa trao đổi cation là ion dương được trao đổi, trong khi  nhựa trao đổi anion là một ion âm được trao đổi. 

Hạt nhựa trao đổi ion Dow thanh lọc, khử nhiễm, làm mềm nước ô nhiễm được sử dụng rộng rãi trong các quá trình tách khác nhau, thanh lọc và khử nhiễm, ví dụ phổ biến nhất là làm mềm nước và lọc nước. 

Dựa trên sự tồn tại của cụm biến động, hạt nhựa trao đổi ion Dow thanh lọc, khử nhiễm, làm mềm nước ô nhiễm có thể được phân thành các loại khác nhau, cụ thể là:

a. Nhựa trao đổi cation là một axit mạnh

a. Nhựa trao đổi cation axit yếu

a. Nhựa trao đổi anion là kiềm mạnh

a. Nhựa trao đổi anion kiềm yếu

Hạt nhựa trao đổi ion Dow thanh lọc, khử nhiễm, làm mềm nước ô nhiễm với nhiều loại hình và các ứng dụng, được đóng gói trong bao tải là 25 lít cho mỗi túi.

Nhựa DOWEX

sản phẩm

kiểu

Ionic 
Mẫu

ứng dụng

Marathon C

cation

H

Máy lọc nước 
khử khoáng

HCRS

cation

Na

Máy lọc nước

IR100

cation

Na

Máy lọc nước 
khử khoáng

Marathon A

anion

Cl

khử khoáng

Amberlite IR 120

cation

Na

Máy lọc nước

 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp