0902552766

Màng RO sản xuất cho nhà máy công nghiệp

Màng RO sản xuất cho nhà máy công nghiệp đã nhận được sự chấp nhận rộng rãi và phổ biến nhờ hoạt động đơn giản và khả năng chịu được các thay đổi về chất lượng nước cấp.

Màng RO sản xuất cho nhà máy công nghiệp

Màng RO sản xuất cho nhà máy công nghiệp cần cho áp dụng nước máy, nước lợ và nước biển. Phạm vi sản xuất bắt đầu từ 100 LPH (Lít / giờ) đến 100 m3 / giờ đối với 400 IBS đến 45.000 TDS và giảm TDS @ 90-99%.

Tất cả các thiết bị thẩm thấu đảo ngược được thiết kế cẩn thận và cấu hình phù hợp với yêu cầu của nước đầu ra, thay đổi từ việc sử dụng bình thường sang sử dụng cụ thể như chế biến thực phẩm, dược phẩm và nhu cầu cho nồi hơi. 

Màng RO sản xuất cho nhà máy công nghiệp đã nhận được sự chấp nhận rộng rãi và phổ biến nhờ hoạt động đơn giản và khả năng chịu được các thay đổi về chất lượng nước cấp.  

Hệ thống RO Bao gồm:
 

Bơm nước cấp

Lọc tiền xử lý (bộ lọc lõi xử lý thô ban đầu, Bộ lọc Than hoạt tính, Hệ thống làm mềm)

Khoảng PH  rộng

Hệ thống làm sạch CIP

Bơm

Màng RO

Ứng dụng

Màng RO sản xuất cho nhà máy công nghiệp nước uống

Xử lý nước và nước thải

Công nghiệp thực phẩm

Sản xuất sản phẩm

Sản xuất hydro

Bể cá

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

vật liệu lọc nước đông châu

bình lọc nước thô đầu nguồn công nghiệp